Kỹ thuật bảo mật

Kỹ thuật bảo mật là lĩnh vực kỹ thuật đối phó với sự an toàn và toàn vẹn của các hệ thống trong thế giới thực.

Nó tương tự như kỹ thuật hệ thống ở chỗ động lực của nó là làm cho một hệ thống đáp ứng các yêu cầu nhưng với khía cạnh bổ sung là thực thi chính sách bảo mật.

Nó đã tồn tại như một lĩnh vực không chính thức trong nhiều thế kỷ, trong các lĩnh vực thợ khóa và in ấn bảo mật.

Tiến bộ công nghệ chủ yếu trong lĩnh vực máy tính hiện đã cho phép tạo ra các hệ thống phức tạp hơn nhiều với các vấn đề bảo mật mới và độ phức tạp cao hơn.

Bởi vì các hệ thống hiện đại cắt ngang nhiều lĩnh vực của con người, các kỹ sư bảo mật không chỉ cần xem xét các tính chất vật lý và toán học của các hệ thống; họ cũng cần xem xét các cuộc tấn công vào những người sử dụng và hình thành các bộ phận của các hệ thống đó bằng các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội.

Các hệ thống an toàn phải chống lại không chỉ các cuộc tấn công kỹ thuật mà còn cả sự ép buộc, lừa đảo và lừa dối bởi những kẻ lừa đảo.

Vì lý do này, nó liên quan đến các khía cạnh của khoa học xã hội, tâm lý học và kinh tế cũng như vật lý, hóa học và toán học.

Một số kỹ thuật được sử dụng như phân tích cây lỗi có nguồn gốc từ kỹ thuật an toàn.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Kỹ thuật bảo mật ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th8 03, 2020

Những câu chuyện liên quan