Kỹ thuật an toàn

Kỹ thuật an toàn là một khoa học ứng dụng liên quan mạnh mẽ đến kỹ thuật hệ thống.

Kỹ thuật an toàn nhằm đảm bảo rằng một hệ thống quan trọng trong cuộc sống hoạt động khi cần thiết ngay cả khi các mảnh bị hỏng.

Trong thế giới thực, thuật ngữ “kỹ thuật an toàn” dùng để chỉ bất kỳ hành động phòng ngừa tai nạn nào của một người có trình độ trong lĩnh vực này.

Kỹ thuật an toàn thường phản ứng với các sự kiện bất lợi, cũng được mô tả là “sự cố” như được phản ánh trong thống kê tai nạn.

Điều này phát sinh phần lớn là do sự phức tạp và khó khăn trong việc thu thập và phân tích dữ liệu về “gần bỏ lỡ”.

Càng ngày, tầm quan trọng của đánh giá an toàn càng được công nhận là một công cụ quản lý rủi ro quan trọng.

Việc không xác định rủi ro đối với an toàn và việc không thể giải quyết hoặc “kiểm soát” các rủi ro này có thể dẫn đến chi phí lớn, cả về con người và kinh tế.

Bản chất đa ngành của kỹ thuật an toàn có nghĩa là một loạt các chuyên gia rất tích cực tham gia vào phòng ngừa tai nạn hoặc kỹ thuật an toàn.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Kỹ thuật an toàn ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 29, 2020

Những câu chuyện liên quan