Kỷ băng hà nhỏ

Kỷ băng hà nhỏ (LIA) là thời kỳ hạ nhiệt kéo dài từ thế kỷ 14 đến giữa thế kỷ 19, mặc dù không có ngày bắt đầu hay ngày kết thúc được thống nhất chung: một số giới hạn trong khoảng thời gian từ 1550-1850.

Thời kỳ mát mẻ này xảy ra sau một thời kỳ ấm áp hơn được gọi là tối ưu khí hậu thời Trung cổ.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Kỷ băng hà nhỏ “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th9 16, 2020

Những câu chuyện liên quan