Kính thiên văn radio

Kính thiên văn radio (hoặc kính viễn vọng vô tuyến) là một dạng máy thu radio được sử dụng trong thiên văn học.

Trái ngược với kính viễn vọng “thông thường”, nhận ánh sáng khả kiến, kính viễn vọng vô tuyến “nhìn thấy” sóng vô tuyến phát ra từ các nguồn vô tuyến, thường là bằng ăng-ten parabol lớn (“đĩa”) hoặc mảng của chúng.

Nhiều thiên thể, chẳng hạn như các pulsar hoặc các thiên hà hoạt động (như chuẩn tinh), tạo ra bức xạ tần số vô tuyến và do đó “nhìn thấy” tốt nhất hoặc thậm chí chỉ nhìn thấy được trong vùng vô tuyến của phổ điện từ.

Bằng cách kiểm tra tần số, công suất và thời gian phát xạ vô tuyến từ các vật thể này, các nhà thiên văn học có thể cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về Vũ trụ.

Kính thiên văn vô tuyến cũng là phương tiện chính để theo dõi các tàu thăm dò không gian và được sử dụng trong dự án SETI.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Kính viễn vọng vô tuyến ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th1 20, 2021

Những câu chuyện liên quan