Kính thiên văn ngân hàng xanh

Kính viễn vọng Ngân hàng Xanh Byrd (GBT) là kính viễn vọng vô tuyến di động hoàn toàn lớn nhất thế giới.

Nó là một phần của Đài quan sát thiên văn vô tuyến quốc gia (NRAO) tại Green Bank, West Virginia (Hoa Kỳ).

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Kính thiên văn ngân hàng xanh ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu miễn phí GNU .
Th12 25, 2020

Những câu chuyện liên quan