Kinh tế vi mô

Kinh tế học vi mô là một trong những lĩnh vực chính của khoa học xã hội về kinh tế.

Nó xem xét hành vi của người tiêu dùng cá nhân, các công ty và ngành công nghiệp.

Kinh tế học vi mô là một nhánh của kinh tế học nghiên cứu cách các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp đưa ra quyết định phân bổ các nguồn lực hạn chế, điển hình là tại các thị trường nơi hàng hóa hoặc dịch vụ được mua và bán.

Kinh tế học vi mô xem xét các quyết định và hành vi này ảnh hưởng đến cung và cầu đối với hàng hóa và dịch vụ, yếu tố quyết định giá cả và cách thức xác định cung và cầu của hàng hóa và dịch vụ.

Kinh tế học vi mô đã được gọi là tầm nhìn từ dưới lên của nền kinh tế, hay cách mà mọi người đối phó với tiền bạc, thời gian và tài nguyên. tài nguyên hạn chế trong số nhiều sử dụng thay thế.

Kinh tế học vi mô phân tích thất bại thị trường, nơi thị trường không tạo ra kết quả hiệu quả, cũng như mô tả các điều kiện lý thuyết cần thiết cho cạnh tranh hoàn hảo.

Các lĩnh vực nghiên cứu quan trọng trong kinh tế vi mô bao gồm các thị trường dưới thông tin bất cân xứng, sự lựa chọn trong sự không chắc chắn và ứng dụng kinh tế của lý thuyết trò chơi.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Kinh tế vi mô ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 10, 2020

Những câu chuyện liên quan