Kính hiển vi quét laze confocal

Kính hiển vi quét laser đồng tiêu (CLSM hoặc LSCM) là một công cụ có giá trị để thu được hình ảnh có độ phân giải cao và tái tạo 3-D.

Đặc điểm chính của kính hiển vi đồng tiêu là khả năng tạo ra hình ảnh mờ của các mẫu vật dày ở các độ sâu khác nhau.

Hình ảnh được chụp từng điểm và được dựng lại bằng máy tính, thay vì chiếu qua thị kính.

Nguyên lý cho loại kính hiển vi đặc biệt này được Marvin Minsky phát triển vào năm 1953, nhưng phải mất thêm ba mươi năm nữa và sự phát triển của laser cho kính hiển vi đồng tiêu trở thành một kỹ thuật tiêu chuẩn vào cuối những năm 1980.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Kính hiển vi quét laser đồng tiêu “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 31, 2020

Những câu chuyện liên quan