Không gian bên ngoài

Không gian bên ngoài còn được gọi đơn giản là không gian đề cập đến các khu vực tương đối trống rỗng của vũ trụ bên ngoài bầu khí quyển của các thiên thể.

Không gian bên ngoài được sử dụng để phân biệt nó với không phận (và các vị trí trên mặt đất).

Trái với cách hiểu phổ biến, không gian bên ngoài không hoàn toàn trống rỗng (tức là một khoảng chân không hoàn hảo) nhưng chứa mật độ hạt thấp, chủ yếu là khí hydro, cũng như bức xạ điện từ.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Không gian bên ngoài ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 27, 2020

Những câu chuyện liên quan