Khoa học Trái đất

Nhiều nhà khoa học hiện đang bắt đầu sử dụng một phương pháp được gọi là khoa học hệ thống Trái đất, coi toàn bộ Trái đất là một hệ thống và phát triển như là kết quả của phản hồi tích cực hay tiêu cực giữa các hệ thống cấu thành.

Cách tiếp cận hệ thống được kích hoạt bằng cách sử dụng kết hợp các mô hình máy tính như các giả thuyết được kiểm tra bởi dữ liệu vệ tinh và các tàu trên toàn cầu đang ngày càng mang đến cho các nhà khoa học khả năng giải thích hành vi trong quá khứ và có thể xảy ra của hệ thống Trái đất.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Khoa học Trái đất ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 13, 2020

Những câu chuyện liên quan