Khí gây hiệu ứng nhà kính

Khí nhà kính là thành phần của khí quyển góp phần vào hiệu ứng nhà kính.

Một số khí nhà kính xảy ra tự nhiên trong khí quyển, trong khi một số khác là do các hoạt động của con người như đốt nhiên liệu hóa thạch như than đá.

Khí nhà kính bao gồm hơi nước, carbon dioxide, metan, oxit nitơ và ozone.

Các khí nhà kính chính là hơi nước, gây ra khoảng 36-70% hiệu ứng nhà kính trên Trái đất (không bao gồm các đám mây); carbon dioxide, gây ra 9-26%; metan, gây ra 4-9% và ozone, gây ra 3 – 7%.

Không thể nói rằng một loại khí nhất định gây ra một tỷ lệ nhất định của hiệu ứng nhà kính, bởi vì ảnh hưởng của các loại khí khác nhau không phải là phụ gia. .

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Khí nhà kính ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 11, 2020

Những câu chuyện liên quan