Khỉ biển

Khỉ biển là con lai của Artemia salina, một loài tôm ngâm nước muối.

Đây là một loại tôm thần tiên – không phải là tôm thật, mà là một nhánh.

Thuật ngữ Sea-Monkeys (đôi khi không được gạch nối) là nhãn hiệu được sử dụng để bán chúng như một món quà mới lạ.

Chúng bắt nguồn từ các hồ muối và căn hộ bốc hơi muối.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Khỉ biển ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 20, 2020

Những câu chuyện liên quan