Kháng sinh giống Penicillin

Kháng sinh Beta-lactam là một nhóm kháng sinh rộng bao gồm các dẫn xuất penicillin, cephalosporin, monobactams, carbapenems và thuốc ức chế Beta-lactamase; về cơ bản, bất kỳ tác nhân kháng sinh nào chứa nhân Beta-lactam trong cấu trúc phân tử của nó.

Họ là nhóm kháng sinh được sử dụng rộng rãi nhất hiện có.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Kháng sinh giống Penicillin “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 25, 2020

Những câu chuyện liên quan