Hy Mã Lạp Sơn

Hy Mã Lạp Sơn, cũng là dãy Hy Mã Lạp Sơn, là một dãy núi ở châu Á, ngăn cách tiểu lục địa Ấn Độ với cao nguyên Tây Tạng.

Về phần mở rộng, nó cũng là tên của hệ thống núi đồ sộ bao gồm dãy núi Himalaya, Karakoram, Hindu Kush và một loạt các phạm vi nhỏ kéo dài từ Nút thắt Pamir.

Dãy núi Himalaya bao gồm một số lượng rất lớn sông băng, đáng chú ý trong số đó là sông băng Siachen, lớn nhất trên thế giới bên ngoài vùng cực.

Một số sông băng nổi tiếng khác bao gồm Gangotri và Yamunotri (Uttaranchal), Nubra, Biafo và Baltoro (vùng Karakoram), Zemu (Sikkim) và sông băng Khumbu (vùng núi Everest).

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Himalayas “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Aug 02, 2020

Những câu chuyện liên quan