Homo (chi)

Homo là chi bao gồm người hiện đại và họ hàng gần của họ.

Chi này được ước tính là từ 1,5 đến 2,5 triệu năm tuổi.

Tất cả các loài ngoại trừ Homo sapiens đều tuyệt chủng.

Homo neanderthalensis, theo truyền thống được coi là họ hàng cuối cùng còn sống đã chết cách đây 30.000 năm trong khi các bằng chứng gần đây cho thấy Homo floresiensis sống cách đây gần 12.000 năm.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết Wikipedia ” Homo (chi) “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 12, 2020

Những câu chuyện liên quan