Hominidae

Hominidae hay còn gọi là các vượn nhân hình là thành viên của họ sinh học Hominidae (loài vượn lớn), bao gồm con người, tinh tinh, khỉ đột và đười ươi.

Tiêu chí chính xác về tư cách thành viên của Homininae không rõ ràng, nhưng phân họ nói chung bao gồm những loài có chung hơn 97% DNA của chúng với bộ gen người hiện đại và thể hiện khả năng ngôn ngữ hoặc cho các nền văn hóa đơn giản ngoài gia đình hoặc ban nhạc.

Lý thuyết về tâm trí bao gồm các khoa như thuộc tính trạng thái tinh thần, sự đồng cảm và thậm chí lừa dối thấu cảm là một tiêu chí gây tranh cãi phân biệt con người trưởng thành một mình giữa các vượn nhân hình.

Con người có được khả năng này vào khoảng bốn tuổi rưỡi, trong khi điều đó chưa được chứng minh cũng như không chứng minh rằng khỉ đột và tinh tinh phát triển một lý thuyết về tâm trí.

Đây cũng là trường hợp đối với một số loài khỉ thế giới mới bên ngoài gia đình của loài vượn lớn, ví dụ như khỉ capuchin.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Hominidae ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th11 09, 2020

Những câu chuyện liên quan