Hơi thở

Hơi thở vận chuyển oxy vào cơ thể và carbon dioxide ra khỏi cơ thể.

Các sinh vật hiếu khí cần oxy để tạo ra năng lượng thông qua hô hấp, dưới dạng các phân tử giàu năng lượng như glucose.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Breath ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th4 01, 2020

Những câu chuyện liên quan