Hóa học khí quyển

Hóa học khí quyển là một nhánh của khoa học khí quyển trong đó hóa học của khí quyển Trái đất và các hành tinh khác được nghiên cứu.

Đây là một lĩnh vực nghiên cứu đa ngành và dựa trên hóa học môi trường, vật lý, khí tượng học, mô hình máy tính, hải dương học, địa chất và núi lửa và các ngành khác.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Hóa học khí quyển ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 23, 2020

Những câu chuyện liên quan