Hồ

Hồ là một khối nước hoặc chất lỏng khác có kích thước đáng kể được bao quanh hoàn toàn bằng đất.

Phần lớn các hồ trên Trái đất là nước ngọt, và hầu hết nằm ở Bắc bán cầu ở vĩ độ cao hơn.

Trong sinh thái, môi trường của hồ được gọi là lacustrine.

Nhiều hồ là nhân tạo và được xây dựng để cung cấp năng lượng thủy điện, giải trí, sử dụng công nghiệp, sử dụng nông nghiệp hoặc cung cấp nước sinh hoạt.

Hầu hết các hồ đều còn trẻ, vì kết quả tự nhiên của xói mòn sẽ có xu hướng làm hao mòn một trong các mặt lưu vực có chứa hồ.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Lake ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 18, 2020

Những câu chuyện liên quan