Hiệu ứng điện áp

Hiệu ứng điện áp là một loại điện khí hóa tiếp xúc, trong đó các vật liệu nhất định được tích điện sau khi tiếp xúc với vật liệu khác và sau đó được tách ra.

Độ phân cực và cường độ của các điện tích được tạo ra khác nhau tùy theo vật liệu, độ nhám bề mặt, nhiệt độ, sức căng và các tính chất khác.

Do đó, nó không phải là rất dễ đoán, và chỉ có thể khái quát hóa rộng rãi.

Amber, ví dụ, có thể có được một điện tích bằng cách tiếp xúc và tách (tương ứng ma sát) với một vật liệu như len.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Hiệu ứng điện áp ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 19, 2020

Những câu chuyện liên quan