Hiệu ứng Coriolis

Hiệu ứng Coriolis gây ra bởi sự quay của Trái đất chịu trách nhiệm cho sự đi trước của một con lắc Foucault và cho hướng quay của lốc xoáy.

Nói chung, hiệu ứng làm chệch hướng các vật thể di chuyển dọc theo bề mặt Trái đất sang bên phải ở bán cầu Bắc và bên trái ở Nam bán cầu.

Hậu quả là gió xung quanh tâm lốc xoáy quay ngược chiều kim đồng hồ ở bán cầu bắc và theo chiều kim đồng hồ ở bán cầu nam.

Tuy nhiên, trái với niềm tin phổ biến, hiệu ứng Coriolis không phải là yếu tố quyết định sự quay vòng của nước trong nhà vệ sinh hoặc bồn tắm.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Hiệu ứng Coriolis ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Oct 15, 2020