Hiệu chuẩn robot

Hiệu chuẩn robot là quá trình xác định các tham số hình học thực trong cấu trúc động học của robot công nghiệp, nghĩa là vị trí và hướng tương đối của các liên kết và khớp trong robot.

Robot được hiệu chuẩn có độ chính xác định vị tuyệt đối cao hơn so với robot không được hiệu chỉnh, nghĩa là vị trí thực của bộ phận đầu cuối robot tương ứng tốt hơn với vị trí được tính toán từ mô hình toán học của robot.

Độ chính xác định vị tuyệt đối có liên quan đặc biệt liên quan đến khả năng trao đổi của robot và lập trình ngoại tuyến các ứng dụng chính xác.

Bên cạnh việc hiệu chuẩn robot, việc hiệu chuẩn các công cụ của nó và các phôi mà nó hoạt động có thể giảm thiểu sự không chính xác xảy ra và cải thiện bảo mật quy trình.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Hiệu chỉnh robot ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th9 19, 2020

Những câu chuyện liên quan