Heli

Helium là một nguyên tố hóa học có ký hiệu He, không màu, không mùi, không vị, không độc và gần như trơ, dẫn đầu loạt khí cao quý trong bảng tuần hoàn.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Helium ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 19, 2020

Những câu chuyện liên quan