Hệ thống cảm biến

Hệ thống cảm giác là một phần của hệ thống thần kinh chịu trách nhiệm xử lý thông tin cảm giác.

Một hệ thống cảm giác bao gồm các thụ thể cảm giác, con đường thần kinh và các bộ phận của não liên quan đến nhận thức cảm giác.

Các hệ thống cảm giác thường được công nhận là những hệ thống về thị giác, thính giác, cảm giác soma (xúc giác), vị giác và khứu giác (khứu giác).

Các lĩnh vực tiếp nhận đã được xác định cho hệ thống thị giác, hệ thống thính giác và hệ thống somatosensory, cho đến nay.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Hệ thống cảm giác ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 19, 2020

Những câu chuyện liên quan