Hệ thần kinh ngoại biên

Hệ thống thần kinh ngoại biên hoặc PNS là một phần của hệ thống thần kinh và bao gồm các dây thần kinh và tế bào thần kinh cư trú hoặc mở rộng ra bên ngoài hệ thống thần kinh trung ương (não và tủy sống) để phục vụ các chi và các cơ quan, ví dụ.

Tuy nhiên, không giống như hệ thống thần kinh trung ương, PNS không được bảo vệ bởi xương hoặc hàng rào máu não khiến nó tiếp xúc với độc tố và chấn thương cơ học.

Hệ thống thần kinh ngoại biên được chia thành hệ thống thần kinh soma và hệ thống thần kinh tự trị.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Hệ thống thần kinh ngoại biên “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 19, 2020

Những câu chuyện liên quan