Hệ bài tiết

Hệ thống bài tiết là hệ thống cơ thể của sinh vật thực hiện chức năng bài tiết, quá trình thải chất thải của cơ thể.

Hệ thống bài tiết chịu trách nhiệm loại bỏ chất thải do cân bằng nội môi.

Có một số bộ phận của cơ thể có liên quan đến quá trình này, chẳng hạn như tuyến mồ hôi, gan, phổi và hệ thống thận.

Mỗi người có hai quả thận.

Mỗi quả thận được tạo thành từ ba phần: vỏ thận, tủy thận và khung chậu thận.

Máu đến thận thông qua động mạch thận, phân tách thành nhiều tiểu động mạch chủ.

Những tiểu động mạch này đi đến Viên nang nephron của Bowman, nơi chất thải được lấy ra khỏi máu bằng cách lọc áp lực.

Các mao mạch màng bụng cũng bao quanh nephron để các chất có thể được đưa vào và ra khỏi máu.

Vỏ thận là lớp ngoài của thận và tủy là lớp bên trong của thận.

Xương chậu lấy nước tiểu ra khỏi thận qua niệu quản.

Cả hai niệu quản dẫn nước tiểu vào bàng quang duy nhất của cơ thể, nó mở rộng và gửi các xung thần kinh khi đầy.

Từ đó, nước tiểu được tống ra ngoài qua niệu đạo và ra khỏi cơ thể.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Hệ thống bài tiết” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Miễn phí GNU .
Th5 19, 2020

Những câu chuyện liên quan