Hành tinh ngoại cực

Hành tinh ngoại cực hay ngoại hành tinh là một hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt trời.

Tính đến ngày 11 tháng 11 năm 2006, 209 hành tinh ngoài hệ mặt trời đã được phát hiện.

Các ngoại hành tinh được biết đến là thành viên của các hệ hành tinh quay quanh một ngôi sao.

Cũng có những báo cáo chưa được xác nhận về các vật thể có khối lượng hành tinh nổi tự do (nghĩa là những vật thể không quay quanh bất kỳ ngôi sao nào).

Trong nhiều thế kỷ, các hành tinh ngoài hệ mặt trời là một chủ đề của sự đầu cơ.

Các nhà thiên văn học thường cho rằng một số tồn tại, nhưng điều bí ẩn là chúng phổ biến và giống nhau như thế nào với các hành tinh của Hệ Mặt Trời.

Các phát hiện được xác nhận đầu tiên cuối cùng đã được thực hiện vào những năm 1990.

Kể từ năm 2002, hơn hai mươi đã được phát hiện mỗi năm.

Hiện tại người ta ước tính rằng ít nhất 10% các ngôi sao như mặt trời có các hành tinh và tỷ lệ thực sự có thể cao hơn nhiều.

Việc phát hiện ra các hành tinh ngoài hệ mặt trời đặt ra câu hỏi liệu một số có thể hỗ trợ sự sống ngoài trái đất hay không.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Hành tinh ngoài hành tinh ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th1 24, 2021

Những câu chuyện liên quan