Hành tinh

Liên minh Thiên văn Quốc tế định nghĩa “hành tinh” là một thiên thể trong Hệ Mặt trời nằm trên quỹ đạo quanh Mặt trời; có khối lượng đủ để tự trọng lực của nó vượt qua các lực cơ thể cứng nhắc để nó có hình dạng cân bằng thủy tĩnh (gần tròn); và đã xóa khu phố xung quanh quỹ đạo của nó; hoặc trong một hệ thống khác, nó nằm trong quỹ đạo xung quanh một ngôi sao hoặc tàn dư sao; có khối lượng dưới khối lượng giới hạn đối với phản ứng tổng hợp hạt nhân của deuterium; và cao hơn yêu cầu khối lượng / kích thước tối thiểu đối với trạng thái hành tinh trong Hệ Mặt trời.

Do đó, hệ mặt trời của chúng ta được coi là có tám hành tinh: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương.

Theo một nghị quyết riêng, nó cũng được coi là có ba hành tinh lùn: Ceres, Pluto và Eris.

Cho đến nay đã có hơn hai trăm hành tinh được phát hiện quay quanh các ngôi sao khác.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Hành tinh ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th1 14, 2021

Những câu chuyện liên quan