Hadrosaurus

Hadrosaurus là một chi khủng long hadrosaurid.

Năm 1858, bộ xương khủng long thuộc chi này là bộ xương khủng long đầy đủ đầu tiên được tìm thấy ở Bắc Mỹ, và vào năm 1868, nó đã trở thành bộ xương khủng long đầu tiên được gắn.

Hadrosaurus foukii là loài duy nhất trong chi này.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Hadrosaurus ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 30, 2020

Những câu chuyện liên quan