Gỗ hóa thạch

Gỗ hóa đá là một loại hóa thạch: nó tồn tại từ gỗ hóa thạch, nơi tất cả các vật liệu hữu cơ đã được thay thế bằng khoáng chất (thường là silicat, như thạch anh), trong khi vẫn giữ cấu trúc ban đầu của gỗ.

Quá trình hóa đá đã xảy ra dưới lòng đất, khi gỗ bị chôn vùi dưới lớp trầm tích.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Gỗ hóa đá ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Oct 06, 2020

Những câu chuyện liên quan