Giông bão

Giông bão, hay một cơn bão điện, là một dạng thời tiết đặc trưng bởi sự hiện diện của sét và sấm sét kèm theo.

Nó thường đi kèm với lượng mưa lớn, mưa đá hoặc hiếm khi có tuyết rơi trong những tháng mùa đông.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Sấm sét ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 20, 2020

Những câu chuyện liên quan