Gió mặt trời

Gió mặt trời là một dòng các hạt tích điện (tức là plasma) được đẩy ra từ bầu khí quyển phía trên của một ngôi sao.

Khi có nguồn gốc từ các ngôi sao khác ngoài Mặt trời của Trái đất, đôi khi nó được gọi là gió sao.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Gió mặt trời ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th10 14, 2020

Những câu chuyện liên quan