Giả thuyết nguồn gốc đơn gần đây

Giả thuyết nguồn gốc đơn (hay mô hình ngoài châu Phi) là một trong hai tài khoản về nguồn gốc của người hiện đại về mặt giải phẫu, Homo sapiens.

Do sự khan hiếm của hóa thạch và việc phát hiện ra những phát hiện mới quan trọng cứ sau vài năm, các nhà nghiên cứu không đồng ý về các chi tiết và đôi khi cả những yếu tố cơ bản của lịch sử tiến hóa của loài người.

Theo mô hình nguồn gốc duy nhất, mọi loài thuộc chi Homo nhưng một loài, Homo sapiens, đã bị tuyệt chủng.

Loài này đã tiến hóa ở Đông Phi từ 100.000 đến 200.000 năm trước và, một thời gian sau đó, trong một cuộc di cư tương đối gần đây, bắt đầu xâm chiếm phần còn lại của thế giới.

Theo mô hình nguồn gốc duy nhất, những người di cư gần đây hơn đã không giao phối với con cháu rải rác của những người di cư trước đó.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Giả thuyết nguồn gốc đơn gần đây “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th1 07, 2021

Những câu chuyện liên quan