Eris (hành tinh lùn)

Eris là hành tinh lùn lớn nhất được biết đến trong hệ mặt trời.

Nó là một vật thể xuyên sao Hải Vương (TNO) quay quanh Mặt trời trong một vùng không gian được gọi là đĩa rải rác, ngay ngoài vành đai Kuiper và kèm theo ít nhất một mặt trăng, Dysnomia.

Kích thước của Eris dẫn đến những người phát hiện ra nó và NASA gọi nó là hành tinh thứ mười của hệ mặt trời.

Điều này, cùng với viễn cảnh các vật thể có kích thước tương tự khác được phát hiện trong tương lai, đã kích thích Liên minh Thiên văn Quốc tế (IAU) xác định thuật ngữ “hành tinh” chính xác hơn.

Theo định nghĩa mới được phê duyệt vào ngày 24 tháng 8 năm 2006, Eris được chỉ định là “hành tinh lùn” cùng với Sao Diêm Vương và Ceres.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Eris (hành tinh lùn) “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Oct 20, 2020

Những câu chuyện liên quan