Edwin Hubble

Edwin Powell Hubble (20 tháng 11 năm 1889 – 28 tháng 9 năm 1953) là một nhà thiên văn học người Mỹ được ghi nhận vì đã khám phá ra các thiên hà ngoài Dải Ngân hà và dịch chuyển đỏ vũ trụ.

Edwin Hubble là một trong những nhà thiên văn học hàng đầu của thời hiện đại và đặt nền móng cho nền vũ trụ vật lý hiện nay.

Các quan sát của Hubble vào năm 1923, 1919 với Kính viễn vọng Hooker được thiết lập ngoài sự nghi ngờ rằng “tinh vân” mờ nhìn thấy trước đó với các kính viễn vọng ít nhạy hơn không phải là một phần của thiên hà của chúng ta, như đã nghĩ, nhưng chính chúng là các thiên hà, bên ngoài Dải Ngân hà.

Ông tuyên bố phát hiện này vào ngày 1 tháng 1 năm 1925.

Hubble cũng đã phát minh ra một hệ thống phân loại cho các thiên hà, nhóm chúng theo nội dung, khoảng cách, hình dạng, kích thước và độ sáng của chúng.

Hubble thường được ghi nhận không chính xác khi phát hiện ra sự dịch chuyển của các thiên hà.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Edwin Hubble ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th1 16, 2021

Những câu chuyện liên quan