Ếch cây trắng

Ếch cây trắng, Ếch cây xanh hay Ếch cây Dumpy (Litoria caerulea) là một loài ếch cây có nguồn gốc từ Úc và New Guinea, với các quần thể được giới thiệu ở New Zealand và Hoa Kỳ.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” White’s Tree Frog “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Oct 14, 2020

Những câu chuyện liên quan