Đường hầm lượng tử

Đường hầm lượng tử (hay đường hầm) là hiệu ứng cơ học lượng tử của việc chuyển qua trạng thái năng lượng bị cấm kinh điển.

Hãy xem xét việc lăn một quả bóng lên một ngọn đồi. Nếu quả bóng không được cung cấp đủ vận tốc, thì nó sẽ không lăn qua đồi.

Điều này có ý nghĩa kinh điển. Nhưng trong cơ học lượng tử, các vật thể không hành xử giống như các vật thể cổ điển như quả bóng.

Trên thang đo lượng tử, các vật thể thể hiện hành vi giống như sóng.

Đối với một hạt lượng tử di chuyển trên một ngọn đồi tiềm năng, hàm sóng mô tả hạt có thể mở rộng sang phía bên kia của ngọn đồi.

Sóng này đại diện cho xác suất tìm thấy hạt ở một vị trí nhất định, có nghĩa là hạt có khả năng được phát hiện ở phía bên kia của ngọn đồi.

Hành vi này được gọi là đường hầm; như thể hạt đã ‘đào’ qua ngọn đồi tiềm năng.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Đường hầm lượng tử ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 19, 2020

Những câu chuyện liên quan