Dự báo thời tiết

Dự báo thời tiết là ứng dụng của công nghệ và khoa học hiện tại để dự đoán trạng thái của khí quyển trong một thời gian trong tương lai và một địa điểm nhất định.

Dự báo thời tiết được thực hiện bằng cách thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt về trạng thái hiện tại của khí quyển (đặc biệt là nhiệt độ, độ ẩm và gió) và sử dụng sự hiểu biết về các quá trình khí quyển (thông qua khí tượng học) để xác định cách thức khí quyển phát triển trong tương lai.

Tuy nhiên, bản chất hỗn loạn của bầu khí quyển và sự hiểu biết không đầy đủ về các quy trình có nghĩa là các dự báo trở nên kém chính xác hơn khi phạm vi dự báo tăng lên.

Các quan sát truyền thống được thực hiện ở bề mặt áp suất khí quyển, nhiệt độ, tốc độ gió, hướng gió, độ ẩm, lượng mưa được thu thập thường xuyên từ các quan sát viên được đào tạo, trạm thời tiết tự động hoặc phao.

Trong quá trình đồng hóa dữ liệu, thông tin thu được từ các quan sát được sử dụng cùng với dự báo gần đây nhất của mô hình số cho thời điểm quan sát được thực hiện để đưa ra phân tích khí tượng.

Các mô hình dự báo thời tiết số là mô phỏng máy tính của khí quyển.

Họ lấy phân tích làm điểm khởi đầu và phát triển trạng thái của khí quyển về phía trước theo thời gian bằng cách sử dụng sự hiểu biết về vật lý và động lực học chất lỏng.

Các phương trình phức tạp chi phối cách thức trạng thái của chất lỏng thay đổi theo thời gian đòi hỏi siêu máy tính để giải quyết chúng.

Đầu ra từ mô hình cung cấp cơ sở của dự báo thời tiết.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Dự báo thời tiết ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Sep 19, 2020

Những câu chuyện liên quan