Động vật lưỡng cư

Động vật lưỡng cư thường dành một phần thời gian của chúng trên đất liền, nhưng chúng không có sự thích nghi với sự tồn tại hoàn toàn trên mặt đất được tìm thấy trong hầu hết các tetrapods hiện đại khác (amniote).

Có khoảng 5.950 mô tả, loài lưỡng cư sống.

Nghiên cứu về động vật lưỡng cư và bò sát được gọi là herpetology.

Sự suy giảm kịch tính trong dân số lưỡng cư đã được ghi nhận trong hai thập kỷ qua từ các địa điểm trên toàn thế giới.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Amphibian ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th2 16, 2020

Những câu chuyện liên quan