Dòng thời gian tiến hóa của loài người

Dòng thời gian tiến hóa của loài người phác thảo những sự kiện lớn trong sự phát triển của loài người và sự tiến hóa của tổ tiên loài người.

Nó bắt đầu với thời gian bắt nguồn của sự sống và trình bày một dòng dõi con cháu có thể dẫn đến con người.

Dòng thời gian này dựa trên các nghiên cứu từ cổ sinh vật học, sinh học phát triển, hình thái học và từ dữ liệu giải phẫu và di truyền.

Nghiên cứu về sự tiến hóa của con người là một thành phần chính của nhân học.

Dòng thời gian Wikipedia bắt đầu từ 4000 MYA với sự xuất hiện của các dạng sống đáng sợ nhất và bao gồm 10 MYA khi tổ tiên của loài người xác định từ tổ tiên của khỉ đột.

Những người hiện đại về mặt giải phẫu đầu tiên (Homo sapiens) xuất hiện ở Châu Phi một thời gian trước 100kYA – họ đã tiến hóa từ Homo heidelbergensis.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Dòng thời gian tiến hóa của loài người ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 12, 2020

Những câu chuyện liên quan