Động cơ tên lửa

Động cơ tên lửa là một động cơ phản ứng có thể được sử dụng cho lực đẩy tàu vũ trụ cũng như sử dụng trên mặt đất, như tên lửa.

Các động cơ tên lửa lấy khối lượng phản ứng của chúng từ bên trong xe và tạo thành một máy bay phản lực tốc độ cao có được lực đẩy theo định luật thứ ba của Newton.

Hầu hết các động cơ tên lửa là động cơ đốt trong, mặc dù các dạng không cháy tồn tại.

Động cơ tên lửa cổ điển tạo ra nhiệt độ cao, khí thải siêu âm.

Điều này đạt được bằng cách đốt cháy nhiên liệu rắn, lỏng hoặc khí, có chứa chất oxy hóa và nhiên liệu, trong buồng đốt ở áp suất cao.

Khí nóng được tạo ra sau đó được phép thoát qua một lỗ hẹp (‘họng’), thành một vòi có tỷ lệ giãn nở cao.

Tác dụng của vòi phun là tăng tốc đáng kể khối lượng, chuyển đổi phần lớn năng lượng nhiệt thành động năng.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Động cơ tên lửa ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Oct 08, 2020

Những câu chuyện liên quan