Đồ hoạ máy tính 3D

Đồ họa máy tính 3D (trái ngược với đồ họa máy tính 2D) là đồ họa sử dụng biểu diễn ba chiều của dữ liệu hình học được lưu trữ trong máy tính cho mục đích thực hiện các phép tính và hiển thị hình ảnh 2D.

Những hình ảnh như vậy có thể để hiển thị sau hoặc để xem thời gian thực.

Mặc dù có những khác biệt này, đồ họa máy tính 3D dựa trên nhiều thuật toán giống như đồ họa vector máy tính 2D trong mô hình khung dây và đồ họa raster máy tính 2D trong màn hình hiển thị cuối cùng.

Trong phần mềm đồ họa máy tính, sự khác biệt giữa 2D và 3D đôi khi không quá khác biệt; Các ứng dụng 2D có thể sử dụng các kỹ thuật 3D để đạt được các hiệu ứng như ánh sáng và chủ yếu là 3D có thể sử dụng các kỹ thuật kết xuất 2D. Đồ họa máy tính 3D thường được gọi là mô hình 3D.

Ngoài đồ họa được hiển thị, mô hình được chứa trong tệp dữ liệu đồ họa.

Tuy nhiên, chúng vẫn có sự khác biệt. Mô hình 3D là biểu diễn toán học của bất kỳ đối tượng ba chiều nào (vô tri hoặc sống).

Một mô hình không phải là một đồ họa kỹ thuật cho đến khi nó được hiển thị trực quan.

Do in 3D, các mô hình 3D không bị giới hạn trong không gian ảo.

Một mô hình có thể được hiển thị trực quan dưới dạng hình ảnh hai chiều thông qua một quá trình gọi là kết xuất 3D hoặc được sử dụng trong các mô phỏng và tính toán máy tính phi đồ họa.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Đồ họa máy tính 3D ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Sep 19, 2020

Những câu chuyện liên quan