DNA microarray

Microarray DNA (còn được gọi là chip gen, chip DNA hoặc biochip) là một tập hợp các điểm DNA siêu nhỏ gắn trên bề mặt rắn.

Các nhà khoa học sử dụng các microarrays DNA để đo mức độ biểu hiện của số lượng lớn gen đồng thời hoặc để tạo kiểu gen cho nhiều vùng trong bộ gen.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” DNA microarray ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 29, 2020

Những câu chuyện liên quan