DNA

Axit deoxyribonucleic (DNA) là một axit nucleic chứa các chỉ dẫn di truyền cho sự phát triển và chức năng của các sinh vật sống.

Tất cả cuộc sống tế bào được biết đến và một số virus có chứa DNA.

Vai trò chính của DNA trong tế bào là lưu trữ thông tin lâu dài.

Nó thường được so sánh với một kế hoạch chi tiết, vì nó chứa các hướng dẫn để xây dựng các thành phần khác của tế bào, chẳng hạn như protein và các phân tử RNA.

Các phân đoạn DNA mang thông tin di truyền được gọi là gen nhưng các chuỗi DNA khác có mục đích cấu trúc hoặc có liên quan đến việc điều chỉnh biểu hiện của thông tin di truyền.

Ở sinh vật nhân chuẩn như động vật và thực vật, DNA được lưu trữ bên trong nhân tế bào, trong khi ở sinh vật nhân sơ như vi khuẩn và vi khuẩn cổ, DNA nằm trong tế bào chất của tế bào.

Không giống như enzyme, DNA không tác động trực tiếp lên các phân tử khác; thay vào đó, các enzyme khác nhau tác động lên DNA và sao chép thông tin của nó vào nhiều DNA hơn, trong quá trình sao chép DNA hoặc sao chép nó thành protein.

Các protein khác như histones có liên quan đến việc đóng gói DNA hoặc sửa chữa thiệt hại cho DNA gây đột biến.

DNA là một polymer dài của các đơn vị đơn giản gọi là nucleotide được giữ với nhau bằng một xương sống làm từ đường và các nhóm phốt phát.

Xương sống này mang bốn loại phân tử được gọi là cơ sở và đó là chuỗi của bốn cơ sở mã hóa thông tin.

Chức năng chính của DNA là mã hóa chuỗi dư lượng axit amin trong protein, sử dụng mã di truyền.

Để đọc mã di truyền, các tế bào tạo một bản sao của một đoạn DNA trong RNA axit nucleic.

Những bản sao RNA này sau đó có thể được sử dụng để chỉ đạo tổng hợp protein nhưng chúng cũng có thể được sử dụng trực tiếp như là một phần của ribosome hoặc spliceosome.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” DNA ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th10 06, 2020

Những câu chuyện liên quan