Điện lực

Điện là một tính chất của vật chất xuất phát từ sự hiện diện hoặc chuyển động của điện tích.

Cùng với từ tính, nó tạo thành tương tác cơ bản được gọi là điện từ.

Điện chịu trách nhiệm cho nhiều hiện tượng vật lý nổi tiếng như sét, điện trường và dòng điện, và được đưa vào sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp như điện tử và năng lượng điện.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Điện ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 17, 2020

Những câu chuyện liên quan