Điện ba pha

Ba pha là một phương pháp phổ biến của truyền tải điện.

Nó là một loại hệ thống polyphase được sử dụng để cấp nguồn cho động cơ và nhiều thiết bị khác.

Ba pha có các tính chất làm cho nó rất mong muốn trong các hệ thống điện.

Đầu tiên, các dòng pha có xu hướng triệt tiêu lẫn nhau (tổng bằng 0 trong trường hợp tải cân bằng tuyến tính).

Điều này làm cho nó có thể loại bỏ các dây dẫn trung tính trên một số dòng.

Thứ hai công suất truyền vào một tải cân bằng tuyến tính là không đổi, giúp giảm rung động của máy phát và động cơ.

Cuối cùng, hệ thống ba pha có thể tạo ra một từ trường quay theo một hướng xác định, giúp đơn giản hóa việc thiết kế động cơ điện.

Ba là thứ tự pha thấp nhất để thể hiện tất cả các tính chất này.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Năng lượng điện ba pha ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th9 20, 2020

Những câu chuyện liên quan