Điểm sôi

Điểm sôi của một chất là nhiệt độ mà tại đó nó có thể thay đổi trạng thái từ chất lỏng sang chất khí trong phần lớn chất lỏng.

Một chất lỏng có thể thay đổi thành khí ở nhiệt độ dưới điểm sôi thông qua quá trình bay hơi.

Mọi thay đổi trạng thái từ chất lỏng sang chất khí tại điểm sôi đều được coi là hóa hơi.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Điểm sôi ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 19, 2020

Những câu chuyện liên quan