Điểm nóng (địa chất)

Trong địa chất, một điểm nóng là một vị trí trên bề mặt Trái đất đã trải qua quá trình núi lửa hoạt động trong một thời gian dài.

Các điểm nóng được cho là gây ra bởi một dòng hẹp của lớp phủ nóng đối lưu từ ranh giới lõi lớp phủ được gọi là lớp phủ mantle, bằng chứng địa chất mới nhất đang chỉ ra sự đối lưu lớp phủ trên là nguyên nhân.

Chính điều này đã làm dấy lên giả thuyết về tác động của cặp phản đối, ý tưởng cho rằng các cặp điểm nóng đối diện có thể là kết quả của tác động của một thiên thạch lớn.

Các nhà địa chất đã xác định được khoảng 40-50 điểm nóng như vậy trên toàn cầu, với Hawaii, Reunion, Yellowstone, Galapagos và Iceland đang áp đảo các hoạt động hiện đang hoạt động mạnh nhất.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Hotspot (địa chất) ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th9 16, 2020

Những câu chuyện liên quan