Điểm nóng đa dạng sinh học

Điểm nóng đa dạng sinh học là một khu vực địa sinh học vừa là một hồ chứa đa dạng sinh học quan trọng vừa bị đe dọa hủy diệt.

Thuật ngữ điểm nóng đa dạng sinh học đặc biệt đề cập đến 25 khu vực giàu sinh học trên khắp thế giới đã mất ít nhất 70 phần trăm môi trường sống ban đầu của họ.

Môi trường sống tự nhiên còn lại trong các điểm nóng đa dạng sinh học này chỉ chiếm 1,4% bề mặt đất của hành tinh nhưng vẫn hỗ trợ gần 60% các loài thực vật, chim, động vật có vú, bò sát và lưỡng cư trên thế giới.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Điểm nóng đa dạng sinh học ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 30, 2020

Những câu chuyện liên quan