Địa vật lý

Địa vật lý, nghiên cứu trái đất bằng phương pháp vật lý định lượng, đặc biệt là phương pháp phản xạ và khúc xạ địa chấn, trắc địa, trọng lực, từ tính, điện, điện từ và phóng xạ.

Lĩnh vực địa vật lý bao gồm các nhánh địa chấn (động đất và sóng đàn hồi), trọng lực và trắc địa (trường hấp dẫn của Trái đất và kích thước và hình dạng của trái đất) và khoa học khí quyển.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Địa vật lý ” Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Oct 06, 2020

Những câu chuyện liên quan