Di cư của con người

Di cư của con người biểu thị bất kỳ chuyển động nào của con người từ địa phương này sang địa phương khác, thường là trên một khoảng cách dài hoặc trong các nhóm lớn.

Con người được biết là đã di cư rộng rãi trong suốt lịch sử.

Bài viết này tập trung vào các cuộc di cư lịch sử của con người.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Di cư của con người ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 15, 2020

Những câu chuyện liên quan